Alíkův koutek - McSoftware

http://mcsoftware.alikuvkoutek.cz/?


[ Přeskočit na obsah ]
Internetový koutek Martina Cetkovského | http://mcsoftware.alikuvkoutek.cz/? | http://www.alikuvkoutek.cz/?

Alíkův koutek

McSoftware


[ Zpět na navigaci ][ Přeskočit na obsah ]

Legenda

 • Přidáno
 • Změněno
 • Odstraněno
 • Poznámky

3.1.0.54 (25.10.2010)

 • Přidána podpora Windows Vista a Windows 7.

3.0.1.53 (12.06.2006)

 • Dialog podobný tomu umožňujícímu změnu otevíraného projektu se zobrazí i v případě, že nastanou vybrané vyjímky při automatickém ukládání údajů na disk po jejich změně pomocí uživatelského rozhraní. Zmíněné chyby nejsou chybami programu, nýbrž jsou dány stavem systému (nedostatek přístupových práv).
 • Po najetí myši na ikonu v oblasti vedle hodin se zobrazí datum, čas a text nejstarší nesplněné události.
 • V titulku okna pro detail události se odřádkování nahrazuje mezerou (dosud se zobrazovalo jako dva čtverečky).

3.0.0.52 (25.02.2006)

 • Do textu dialogových oken týkající se zjišťování nejnovější verze přidána identifikace programu.
 • Okna pro výběr souborů zobrazovaná z okna Nastavení mají nově vyplněn seznam Typ souborů.
 • V okně pro detail události přidán posuvník (scrollbar) pro posouvání delšího textu události.
 • Při přidávání nové události nebyl předvybrán nový soubor a při uložení bez explicitního vybrání program nezahlásil chybu. V důsledku tato událost nebyla uložena do žádného souboru.
 • Program nerespektoval zrušení volby pro přehrání zvuku při naskytnutí nové události k připomenutí.
 • V seznamu událostí v hlavním okně se odřádkování převádí na mezeru.
 • Opraveno: Při volbě funkcí z kontextového menu ikony vedle hodin hlavní okno zůstalo zobrazené v panelu úloh.
 • Změna výchozího nastavení programu: Automatická aktualizace při startu programu nezobrazuje dotaz na provedení, ani hlášení o chybách. Dosavadním uživatelům zůstane zachováno jejich nastavení.
 • Změna výchozího nastavení programu: Panel s filtry je nově zobrazován.

3.0.0.51 RC (31.07.2005)

 • Klávesa F1, případně tlačítko Nápověda, v oknech, ke kterým existuje téma v nápovědě, způsobí zobrazení příslušného tématu k danému oknu.
 • Export do formátu CSV.

3.0.0.50 BETA (25.06.2005)

 • Při načítání projektu se v případě poškození některého ze souboru zobrazí dialog umožňující změnu souboru projektu, stejně jako tomu doposud bylo, když se nepodařilo některý soubor otevřít.
 • Textový filtr událostí na hlavním okně nově nerozlišuje malá a velká písmena.
 • Opraveno: Při vypínání programu nastávala chyba Access Violation.
 • Opraveno: Při zapnuté volbě Minimalizovat do ikony vedle hodin a nastavení Spouštět program Minimalizovaně se program po spuštění sice minimalizoval, ale neschoval z Panelu úloh (TaskBar).
 • Opraveno: Pokud byl program minimalizován do ikony vedle hodin a provedla se změna nastavení na nezobrazovat ikonu vedle hodin, ikona se schovala, ale hlavní okno program stále nebylo vidět a nešlo již rozumnou cestou zobrazit.
 • Opraveno: Funkce zajišťující skrývání okna z panelu úloh nebraly v úvahu, zda je ikona vedle hodin zobrazena, a skrývaly okno i v případě, že zobrazena nebyla. Hlavní okno programu pak nešlo zpět zobrazit.

3.0.0.49 BETA (10.04.2005)

 • Opraveno: Pokud měla událost měla neznámý Typ periody opakování, zapnuté opakování a Termín vypršení, program se zacyklil. Nově se v případě neznámého Typu periody opakování automaticky vypne Opakování a Termín vypršení.

3.0.0.48 BETA (20.03.2005)

 • Okno události je vždy zobrazeno navrchu. Po 5 sekundách, případně po jeho aktivaci, se přenastaví dle aktuálních voleb.
 • Není-li v databázích žádná událost, zobrazí se informační pruh s příslušnou hláškou a návodem k přidání události.
 • V případě, že filtr Pouze ke splění je aktivní a 1 až 3 události jsou skryté, zobrazí se v informačním pruhu hláška s vysvětlením a návodem, jak filtr vypnout.
 • Informační panel se zobrazuje v barvách jako nápovědné texty po přejetí myší.
 • Do nápovědy oken programu přidány odkazy do Nastavení programu.
 • V části První kroky nápovědy programu přidána zmínka o automatické filtraci událostí (Pouze ke splnění) v Seznamu události.
 • Opraveno: Ve verzi 3.0.0.47 se po kliknutí na Hotovo opakované události ihned mazaly, vyjma posledního opakování (čili právě naopak, než bylo mělo).

3.0.0.47 BETA (16.03.2005)

 • Program opět distribuován i jako RAR archívu.
 • Nastane-li při otevírání databáze při spouštění programu chyba, zobrazí se místo chybového okna dialog s možností výběru jiného souboru, či stornováním otevření (jednorázové, nic nepřenastavuje).
 • Opraveno: Nebyl-li otevřen žádný projekt, po volbě Nový projekt a následnému kliknutí na Storno, program zahlásil chybu Cannot create file "".
 • Opraveno: Při schování okna události a následném zpracování události jako hotovou se při dalším připomenutí dané události okno již do restartu programu nezobrazilo. (Informace o ručním schování / zobrazení se nově resetuje při změně datumu a času události.)
 • Úprava popisu v editaci události týkající se automatického otevření okna události.
 • Drobné úpravy textů v nápovědě.

3.0.0.46 BETA (20.02.2005)

 • Okno pro editaci události lze uzavřít stiskem klávesy Esc.
 • Import z databáze verze 2.x.
 • Do menu Nápověda přidány položky Dotace a Fórum programu na internetu.
 • Spouštění při přihlášení uživatele.
 • Opraveno: Tlačítko Nápověda v okně Nastavení nefunguje.
 • Opraveno: Program do každého souboru ukládá všechny položky.

3.0.0.45 BETA (17.02.2005)

 • V okně události se zobrazuje informace, zda se jedná o událost jednorázovou či opakovanou.
 • Doplněny nápovědné texty ke zbývajícím položkám menu Nápověda.
 • Kontrola, zda soubor s nastavením nevyžaduje novější verzi.
 • Nápověda.
 • V případě, že je nastaveno Potvrzovat kontrolu při časovaném spouštění, se zobrazí i dialog informující o nedostupnosti nové verze.
 • Kontrola změn v souborech již pracuje správně.
 • Opraveno: Absolutní časy v Upozorňovat v předstihu a Termínu vypršení se při Zpracování události jako hotovou neposunovaly.
 • Opraveno: Podmínka pro spuštění automatické kontroly aktualizace byla chybná.
 • Sjednocení textů v okně Nastavení, přejmenování některých položek v souboru. Nastavení je automaticky převedeno.

3.0.0.44 BETA (06.02.2005)

 • Opraveno: Problémy s ukončováním programu. Dočasné řešení je kliknout na tlačítko Zavřít (byť nejde přečíst) v jednotlivých oknech událostí.

3.0.0.43 BETA (05.02.2005)

 • Opraveno: Pokud není zadána žádná událost s Termínem vypršení, program automaticky nekontroluje, zda se již má upozorňovat i na další události.
 • Opraveno: Při nastavení Opakování do omrzení nebo kolikrát, program po Zpracování události jako hotovou událost odstraní z databáze.
 • Z XML souboru odstraněna nepoužívaná hodnota RepetitionCount.
 • Zobrazit vždy navrchu je ve výchozím nastavení vypnuté.

3.0.0.42 BETA (04.02.2005)

 • Zobrazit okno události vždy navrchu (výchozí v Nastavení, možnost změny přímo z okna).
 • Zobrazit okno události na panelu úloh (TaskBar) (výchozí v Nastavení).
 • Při najetí myši nad ikonu vedle hodin se zobrazí stejná informace jako je v titulku hlavního okna.
 • Volitelně program umožňuje vyžádat potvrzení pro ukončení kliknutím na křížek v titulkovém pruhu (nutno povolit v Nastavení).
 • Úprava rozmístění položek v okně Nastavení.
 • Opraven problém s falešnými poplachy o změně datových souborů.

3.0.0.41 BETA (02.02.2005)

 • V nastavení je možno zvolit, která potvrzení má program zobrazovat.
 • Zobrazování potvrzení odebrání databáze / databází z projektu.
 • Ikona vedle hodin mění barvu podle toho, zda je nějaká událost s prošlým datem připomenutí.
 • Při ukládání události program umožňuje volitelně kontrolovat prošlost zadaných datumů (mimo Upozornění v předstihu).
 • Pokud není otevřen žádný projekt nebo v něm není žádná databáze, zobrazí se informační pruh s návodem k dalšímu postupu.
 • Program bere v úvahu Termín vypršení.
 • Dolní povolená mez u Opakovat po je 1.
 • Změněna ikona programu.

3.0.0.40 BETA (22.01.2005)

 • Zpracovat událost jako hotovou zobrazuje potvrzovací dialog.
 • Instalační program.
 • Podpora Windows Theme.
 • V některých oknech fungují klávesy ENTER a ESC.
 • Přidány klávesové zkratky a funkční znaky (&).
 • Registrace typu souboru (projekt) do systému a její kontrola.
 • Dokresleny zbývající ikonky.
 • Výpis událostí reaguje na klávesy (Ins, Del, Enter, Shift+Enter).
 • Výpis událostí reaguje na dvojklik (Editace / Přidání události).
 • Dialogy pro výběr souborů přístupných z hlavního okna si předávají a pamatují poslední cestu.
 • Program si pamatuje, které části hlavního okna jsou zobrazené a jaké mají rozměry.
 • Kontextový nápovědný text ve všech oknech.
 • Menu pro ikonu vedle hodin.
 • Přidány hinty k zaškrtávacím políčkům na panelu s filtry.
 • Při vytváření nového projektového souboru se program zeptá, zda si uživatel přeje vytvořit prázdný databázový soubor a přidat ho do projektu.
 • Možnost volby, které části hlavního okna zobrazit.
 • Přehrání zvuku v momentě, kdy další událost má čas připomenutí menší než aktuální čas.
 • Přednastavené hodnoty (Posunutí).
 • Řazení událostí dle času.
 • U události je již možnost nastavit volbu Pouze v (ve kterých dnech týdne, případně ve kterých kalendářních měsících daná událost nastává).
 • Soubor lze otevřít z příkazové řádky i bez uvedení přepínače Open.
 • Změněna přípona z *.mwf na *.mfd.
 • Cesty k souborům *.mwd se ukládají relativně vzhledem k umístění projektu.
 • Úprava rozmístění prvků hlavního okna.
 • Zjednodušeno okno pro editaci úkolu.
 • Ošetřeno zavření okna s událostí pomocí křížku v titulkovém pruhu.
 • Okno s nastavením a s událostí se zobrazuje vystředěně.
 • Opraveno opomenutí ukládání hodnoty pole Automaticky zobrazit okno s detaily.

3.0.0.39 ALPHA (15.12.2004)

 • U kontroly nové verze si můžete zvolit, o jaké verze máte zájem (ALPHA/BETA/RC/FINAL).
 • Pravidelná kontrola aktualizace při startu.
 • Kontrola změny souborů.
 • Přidáno okno Nastavení.
 • Přidána ikonka vedle hodin.
 • Přidány přepínače v příkazové řádce (WindowState, Open).
 • Kontextový nápovědný text k objektům v části Vybraná událost.
 • Opraveno: Při filtru se nebralo v úvahu (ne)zaškrtnutí souborů.
 • Tato verze nebyla vydána veřejně.

3.0.0.38 ALPHA (05.10.2004)

 • Tlačítka Posunout a Hotovo v hlavním okně fungují.
 • V nadpisu okna a programu se zobrazuje počet událostí, jimž vypršel termín Připomenutí / termín události.
 • Obsahuje okno s vyskakovací okno události.
 • Automatická časová aktualizace zobrazení (tj. události již budou sami vyskakovat ve správnou dobu).
 • V úpravě události se neukládaly položky soubor a popis.
 • V některých případech se popis vybrané události neaktualizoval na hlavním okně.
 • Opravena chyba způsobující, že např. při každém uložení události došlo k posunu všech absolutně určených časů (tj. zadán přesný datum a čas).
 • Zaškrtávací pole Aktivní filtr je ve výchozím nastavení vypnuto.
 • Opraveno, že při zaškrtnutí pole Pouze ke splnění se zobrazovali jen události s časem Připomenutí v budoucnosti.
 • Tato verze nebyla vydána veřejně.

3.0.0.37 ALPHA (03.10.2004)

 • Program kompletně přepracován.
 • Tato verze nebyla vydána veřejně.
 • Přepínače a nastavení verze 2.x nejsou podporovány.

Hlavní novinky řady 3.0.0 (neúplný výběr)

 • Kategorie - rozdělte si své události do kategorií a zobrazujte si jen ty, které Vás zrovna zajímají.
 • Databáze - nyní můžete mít otevřeno více souborů s událostmi zároveň.
 • Termín vypršení události - nastavte, kdy se událost stane "prošlou".
 • Bohatší a intuitivnější nastavení - programu.
 • Předělané uživatelské rozhraní - vše potřebné vždy po ruce.
 • Přehlednější editace událostí.
 • Větší možnosti v nastavení událostí.
 • Registrace v systému - dvojklikem na soubor jej otevřete v programu.
 • Automatická kontrola dostupnosti nových verzí.
Historie změn (řada 2.x)

URL adresa stránky: http://mcsoftware.alikuvkoutek.cz/?ID=3441&
Alíkův koutek | http://www.alikuvkoutek.cz | webmaster@alikuvkoutek.cz
Copyright (c) 1998 - 2013 Martin Cetkovský (webmaster@alikuvkoutek.cz)
Alíkův koutek | webmaster@alikuvkoutek.cz | Administrace
Copyright © 1998 - 2013 Martin Cetkovský | Portions of Design © 2005 Jan Klesnil
Veškeré pravopisné chyby jsou záměrné a mají Vás pouze pobavit (ale napište mi o nich :D).